Afdrukken

Van de voorzitter....

Door Patrick Elferink op . Gepost in Algemeen

Op Maandag 12 februari heeft de eerste algemene ledenvergadering van de Varadero Vrienden plaatsgevonden. De grote opkomst was verassend en mijns inziens kenmerkend voor een club als de onze. De betrokkenheid en enthousiasme van de leden is voor ons als bestuur zijnde een drijfveer om ons werk voor de Varadero Vrienden voort te zetten op de manier zoals we nu doen.

 

Enkele weken voor de vergadering gaf onze toenmalige voorzitter Ben van der Zee te kennen dat hij zich om persoonlijke redenen genoodzaakt zag, zijn voorzitterschap van de Varadero Vrienden in te trekken en de functie vacant te stellen.Tijdens de vergadering heeft de secretaris Mick de Boer Ben bedankt voor zijn inzet en zijn deel in de oprichting van onze club.Toen bekend werd dat Ben zijn voorzitterschap introk, heb ik mij kandidaat gesteld voor deze vacature.Tijdens de algemene ledenvergadering ben ik unaniem gekozen tot voorzitter van de Varadero Vrienden. De reden waarom ik mij beschikbaar stelde voor deze functie is dat ik graag op de zelfde positieve manier een bijdrage aan de club wil leveren zoals ik tot nu toe gedaan heb.

Een motorclub draait niet alleen om het rijplezier.Voor mij zijn de opgedane contacten, de informatie uitwisseling m.b.t. de Varadero, de voorlichting over de techniek en het helpen van de leden minstens zo belangrijk. De motorbelevenis stopt bij mij niet alleen bij mijn Varadero maar begint juist hier mee.

De club is momenteel volop in beweging, we zijn niet alleen bij de Politie in Bilthoven op een bijzondere hartelijke manier ontvangen, tijdens een bezoek aan Honda werd ons zelfs een bezoek van onze leden aan Honda aangeboden. Uiteraard gaan wij hier graag op in, definitieve afspraken zijn nog niet gemaakt maar we zijn hard op weg.

Als Varadero liefhebbers kunnen we nu bijna iedere maand er op uit om een mooi uitgezette toerrit van de Varadero Vrienden te rijden.Tijdens het Hemelvaart weekend is er zelfs de mogelijkheid om een complete weekend met de Varadero Vrienden op pad te zijn.

Op moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is er de mogelijkheid om via onze website in te schrijven voor de diversen toerritten. Uiteraard is telefonische of schriftelijke opgave ook mogelijk. Graag willen wij ook een gezamenlijke VRO organiseren. Dit zal echter afhankelijk zijn van de deelname. Heeft u het item over de VRO in deze nieuwsbrief gelezen en bent u enthousiast geraakt, geef u dan vooral op. Inbreng van de leden op welke manier dan ook is altijd van harte welkom, aarzel vooral niet om bijvoorbeeld eens een stukje voor de nieuwsbrief te schrijven zodat u uw ervaringen kan delen met andere Varadero rijders. Hopelijk kom ik jullie dit jaar tegen op een van de vele toerritten die wij organiseren.

Patrick Elferink,
voorzitter